Aurinkokuntamme
      
    
Elokuun 24. päivänä 2006 Kansainvälinen tähtitieteellinen liitto (IAU) hyväksyi yleiskokouksessaan planeetan määritelmän.

"Planeetat" ja muut aurinkokuntamme taivaankappaleet kuita lukuunottamatta kuuluvat kolmeen eri luokkaan seuraavasti:

(1) "Planeetta" on taivaankappale, joka (a) kiertää Aurinkoa, (b) jolla on riittävän suuri massa, jotta sen itseensä kohdistama painovoima voi muotoilla kappaleen hydrostaattisessa tasapainossa olevaan pallomaiseen muotoon ja (c) joka on puhdistanut ratansa lähiympäristön muista kappaleista.

Planeettoja on kahdeksan, ja ne ovat: Merkurius, Venus, Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus.

(2) "Kääpiöplaneetta" on taivaankappale, joka (a) kiertää Aurinkoa, (b) jolla on riittävän suuri massa, jotta sen itseensä kohdistama painovoima voi muotoilla kappaleen hydrostaattisessa tasapainossa olevaan pallomaiseen muotoon, mutta (c) joka ei ole puhdistanut ratansa lähiympäristöä muista kappaleista, ja (d) joka ei ole kuu.

Kääpiöplaneettojen luokan ensimmäiset jäsenet ovat Ceres, Pluto ja Eris. Kääpiöplaneettojen luokkaan tullaan lisäämään kappaleita IAU:n toimesta tulevina kuukausina ja vuosina. Tällä hetkellä tusina kandidaatteja on listattuna IAU:n kääpiöplaneettojen seurantalistalla, joka muuttuu sitä mukaa kun uusia kohteita löydetään ja olemassa olevien kandidaattien fysiikka opitaan tuntemaan paremmin.

(3) Kaikki muut Aurinkoa kiertävät objektit kuita lukuunottamatta kuuluvat kollektiivisesti "Aurinkokunnan pienkappaleisiin". Näihin kuuluu tällä hetkellä suurin osa asteroideista, suurin osa transneptunisista objekteista (TNO:ista), komeetat ja muut pienkappaleet.

IAU:n yleiskokous 2006: IAU:n päätösehdotuksen äänestystulos
IAU:n XXVI:nnen yleiskokouksen virallinen sivu
Ursan lehdistötiedote 24.08.2006

Kansainvälinen tähtitieteellinen liitto (IAU) ilmoitti kesäkuun 11. päivänä 2008 tiedotteessaan, että IAU:n toimeenpaneva komitea on kokouksessaan Oslossa päättänyt antaa Pluton kaltaisille kääpiöplaneetoille nimen plutoidi.

Plutoidit ovat Aurinkoa kiertäviä taivaankappaleita, joiden keskietäisyys Auringosta on suurempi kuin Neptunuksen, ja joilla on riittävän suuri massa, jotta niiden itseensä kohdistama painovoima voi muotoilla kappaleen hydrostaattisessa tasapainossa olevaan pallomaiseen muotoon, mutta jotka eivät ole puhdistaneet ratansa lähiympäristöä muista kappaleista. Plutoidien kuut eivät ole plutoideja, ei siinäkään tapauksessa, että olisivat tarpeeksi massiivisia, jotta niiden itseensä kohdistama painovoima määräisi niiden muodon.

Pluto ja Eris ovat tiedossa olevat kaksi plutoidia, joilla on nimi. Kääpiöplaneetta Ceres ei ole plutoidi, sillä se sijaitsee Marsin ja Jupiterin välissä olevalla asteroidivyöhykkeellä. Tämän hetken tieteellinen asiantuntemus antaa uskoa, että Ceres on ainoa laatuaan. Sen tähden erillistä luokkaa Cereksen kaltaisille kääpiöplaneetoille ei esitetä nyt.

Nimeämistarkoituksessa, mitä tahansa Aurinkokunnan kappaletta, jonka (a) keskietäisyys Auringosta on suurempi kuin Neptunuksen, ja (b) absoluuttinen magnitudi on kirkkaampi kuin H = +1, voidaan pitää plutoidina, ja sille voidaan antaa nimi. Mikäli myöhemmät tutkimukset osoittavat, ettei kappale ole tarpeeksi massiivinen käydäkseen plutoidista, se säilyttää nimensä, mutta siirtyy toiseen luokkaan.

IAU:n lehdistötiedote: Plutoid chosen as name for Solar System objects like Pluto
Tähdet ja avaruus -lehden artikkeli

Heinäkuussa 2008 kääpiöplaneetta/plutoidi, joka siihen asti tunnettiin vain väliaikaisella kirjain-/numeroyhdistelmällä 2005 FY9, sai oikean nimen:


Mike Brown's Planets
IAU:n lehdistötiedote: Fourth dwarf planet named Makemake

Syyskuun 17. päivänä 2008 IAU on luokitellut 2003 EL61:n kääpiöplaneetaksi ja nimennyt sen Haumeaksi. Samalla sen kaksi kuuta saivat nimet Hi’iaka ja Namaka.